mandag den 12. oktober 2009

Masker//Masks

Disse mærkværdige ansigter er opstået i de før viste skitser, og minder os om en totempæls små-uhyggelige dyriske ansigtstræk. Vi har allerede brugt dem som en del af vores udtryk til bloggen, som jo ses ovenfor. Derudover har vi tiltænkt dem en yderligere funktion som mønstre og grafiske udtryk i vores kollektion. Er de mon for uhyggelige?
These strange faces have emerged in the sketches as seen before and reminds us of a totem pole with it's animal-like facial features. We have already used them as a part of our expression here on the blog, which is seen above, but we have also thought of them to have an additional function as patterns and graphic expression of our collection. Maybe they are too creepy?


Ingen kommentarer:

Send en kommentar