tirsdag den 22. september 2009

Innovating Sustainable Fashion


Bloggen udspringer af vores tilmelding til designkonkurrencen "Innovating Sustainable Fashion" (www.responsibledesign.dk) hvor vi er i gang med at udvikle en bæredygtig strik-kollektion målrettet mod teenagers. Bæredygtighed er for os i bund og grund et fokus på at værne om miljøet. Vi har valgt at bruge den indianske kultur som reference, da de forstår at leve i en ideologi hvor menneske og natur er ligeværdige, derfor titlen "Totems". Totempælen fortæller en historie ud fra sammensatte elementer. Disse har referencer til natur og menneske som visualiseres på abstrakt vis. Ingen totempæl er ens, og hver stamme sammensætter sine egne for at fortælle om deres slægt. Netop dette princip vil bruge til at skabe en kollektion som består af flere elementer, som kan individualiseres og sættes sammen på forskellig vis.
Her på bloggen kan I følge vores proces og endelig komme med kommentarer og forslag.
We have started the blog because of our entry to the design competition "Innovating Sustainable Fashion" (www.responsibledesign.dk) We are in the process of developing a sustainable knitwear collection focusing on teenagers as our main targetgroup. Sustainability for us is basically a focus on protecting the environment. We have chosen to use the Native American culture as a reference, because they understand to live in an ideology in which man and nature are equal, therefore, entitled "Totems". The totem pole tells a story based on compound elements. These are references to nature and man, visualized in an abstract manner. None totem pole are the same and each tribe put together its own to tell about their genealogy. This principle will we use to create a collection which consists of several elements that may be customized and put together in different ways.
Here on the blog you can follow our process and are more than welcome to comment and suggest.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar